facebook

Misiewicz uprzedza, że

Po prostu bez niego...

Tymczasem w Polsce:

pan Zbyszek